Bezpieczeństwo

Informacje o naszych klientach przechowywane są i przetwarzane w naszej Firmie z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Użytkownicy przekazujący swoje dane osobowe  wyrażają w myśl ustawy o ochronie danych osobowych zgodę na przetwarzanie ich danych. Dane udostępnione będą wykorzystane tylko w celu publikacji projektu frezarki CNC przesłanej przez użytkownika portalu na stronie https://frezarka-cnc.pl/ za pomocą formularza kontaktowego bądź drogą mailową.

Strona https://frezarka-cnc.pl/ nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych naszych klientów innym firmom lub osobom. Nie udostępniamy również baz danych zawierających adresy e-mail naszych klientów.

Klient, który przesłał do nas projekt swojej frezarki CNC, wyraża zgodę na umieszczenie projektu na stronie https://frezarka-cnc.pl/ wraz z jego imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zastrzeżeń odnośnie zgromadzonych danych użytkownik może zwrócić się do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego bądź na adres mailowy projekty@frezarka-cnc.pl .

Portal będzie informował o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim ustawodawstwie lub rozwoju technologii internetowych.