Wszystkie posty

Budowa frezarki „Zośka „

Konstrukcja frezarki składa się z ogólnodostępnych podzespołów. Pole robocze jakie jesteśmy w stanie uzyskać to maksymalnie 900x600x150mm  Całość została tak.

Czytaj więcej

Wstęp ( od autora )

Impulsem do wykonania maszyny sterowanej za pomocą komputera tzw. maszyny (obrabiarki) CNC ( nazwa pochodzi od angielskiej nazwy Computerized Numerical Control) były oczywiście dwie podstawowe.

Czytaj więcej

Komputer i oprogramowanie CNC Mach 3

Źródła opisujące wymagania dotyczące komputera podają niestety skrajnie różne informację na temat wymaganych parametrów. Ponieważ prawie zawsze maszyna CNC pracować będzie pod kontrolą programu.

Czytaj więcej

Podstawowe założenia projektu

Ponieważ już wiadomo do czego przeznaczona ma być tworzona maszyna, wypada sprecyzować założenia jakie powinna spełniać. A więc: 1. Wymiary  Maszyna ma być eksploatowana.

Czytaj więcej

Fotografie maszyny

1. Budowa sterownika 2. Stolik pod maszynę 3. Podzespoły maszyny 4. Gotowa frezarka 5. Modyfikacje Jeszcze w trakcie budowy maszyny. 6. Elementy.

Czytaj więcej

Maszyna

5.1. Stolik pod maszynę Jak już było wspomniane w mieszkaniu jest zawsze za mało miejsca. Dlatego nowy mebel – w tym przypadku nowa inwestycja,.

Czytaj więcej

Nietypowe rozwiązania i rady

7.1. Opisy na ściankach (ogólnie na płytach) czołowych. To zawsze duży kłopot dla amatora, który nie ma styczności ze specjalizowanym punktem wykonującym takie napisy. Ale jest sposób –.

Czytaj więcej

O autorze maszyny

Adam Stryjek Urodzony 4 czerwca 1938 r. w Warszawie. W roku 1963 ukończył studia magisterskie na wydziale Łączności (obecnie Elektroniki)..

Czytaj więcej