RODO / GDPR

Drodzy użytkownicy Portalu,

przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią.

EBMiA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej AKCESORIA CNC ELŻBIETA TARASZKIEWICZ) jako Administrator Państwa danych osobowych nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych swoich Klientów. Dlatego też, wprowadzamy zmiany dostosowujące stosowaną przez nas Politykę Ochrony Danych do wymogów (RODO) tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EBMiA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej AKCESORIA CNC ELŻBIETA TARASZKIEWICZ) ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18, 16-300 Augustów, NIP: 846-167-41-89 (ADO),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia publikacji Państwa projektów frezarki CNC na stronie Portalu . 
 • podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  • prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji dotyczących projektów drogą elektroniczną.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: obsługa informatyczna.
 • przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 5 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych tj. Imienia, Nazwiska oraz adresu mailowego będzie skutkowało odmową publikacji Państwa projektu frezarki CNC na Portalu. 
 • Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: projekty@frezarka-cnc.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.