Blog

Uwagi dotyczące niektórych rysunków technicznych

Ten opis przewidziany jest do wykorzystania przez czytelników, którzy rezygnują z własnych rozwiązań i zamierzają wykonać opisaną maszynę, wprowadzając ewentualnie niewielkie poprawki być może wymuszone przez nabycie nieco innych części składowych. Z tego powodu na kilku rysunkach brak będzie niektórych wymiarów (np. do mocowania wyłączników krańcowych) ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania odmiennych wyłączników, które pociągnie za sobą odmienny sposób mocowania.

8.1. Rysunki mechaniczne

Zapoznając się z konkretnym rysunkiem warto korzystać z opisu zamieszczonego poniżej, gdyż mogą to się znaleźć uwagi, które trudno zamieścić na rysunku.

UWAGA: Na rysunkach poszczególnych detali nie pokazano otworów, które w indywidualnym wykonaniu mogą być umieszczone w nieco innym miejscu lub posiadać wymiar dostosowany do innego elementu. Dotyczy to wyłączników krańcowych, mocowania kabli, gniazda zasilającego elektrowrzeciono, otworów na klucze ampulowe do mocowania sprzęgieł itp.. Należy również wziąć pod uwagę, że mogą być stosowane inne gniazda przyłączeniowe do sterownika, co również pociągnie za sobą potrzebę wykonania innych otworów.

8.1.1. Stolik

Wykonanie stolika zlecone zostało firmie wykonującej tego rodzaju meble – w dzisiejszych czasach wykonanie samemu takiego mebla jest nieopłacalne. Przedstawione rysunki są dla stolarzy zupełnie wystarczające. Problem może zaistnieć w przypadku zamawiania stolika do komputera i sterownika w obudowach pionowych, bo wtedy chętnie chcielibyśmy mieć dostęp zarówno z boku jak i z przodu – z tyłu również, bo przecież tamtędy biegną kable. Niestety stolarze bronią się przed takimi konstrukcjami, bo są trudne do wykonania.

Na rysunkach nie uwidoczniono drugiego blatu (identycznego z pokazanym, który został zmontowany już przez autora razem z szufladką na klawiaturę i wysuwanego „mikro stoliczka” dla myszy – widać to na odpowiednich fotkach

Stolik 01_04 przekroje

Stolik 01_03 widok od tyłu

Stolik 01_02 widok z boku

Stolik 01_01 widok z przodu

8.1.2. Materiały do zakupienia

Warto zadbać, żeby ceownik przedstawiony na rysunku 0201 został przycięty pod kątem 45 stopni – za końcówkę oczywiście zapłacimy, chociaż raczej jej nie wykorzystamy. Obcinanie w domu jest bardzo kłopotliwe ale trzeba się liczyć z tym, że i sklep będzie się bronił. Zarówno ceowniki jak i płyty powinny być przycięte dokładnie,

Warto przed zakupem obejrzeć materiały sprzedawane innym klientom. Elementy z płyty stolarskiej zmawiane były przy okazji wykonywania stolika.

Jedynie element ze sklejki i prowadzenia szufladki na klawiaturę trzeba było wykonać we własnym zakresie. Trzeba się liczyć z tym, że istnieją warsztaty stolarskie, które nie używają innych materiałów prócz płyty stolarskiej i to zazwyczaj jednej grubości.

02_01_Materiały do zakupienia: ceowniki 

02_02_Materiały do zakupienia: ceowniki 

02_03_Materiały do zakupienia: płyty

02_04_Materiały do zakupienia: pyty stolarskie

8.1.3. Modyfikacja zakupionych elementów

Jak już było wspomniane modyfikację zakupionych elementów najlepiej zlecić dostawcy. Zamieszczone rysunki są do tego celu wystarczające. Jak już było wspomniane pomyłki są kosztowne dlatego trzeba wszystko dokładnie sprawdzić przed wysłaniem zamówienia.

03_01 Modyfikacja A – wałki

03_02 Modyfikacja A – śruby

03_03 Modyfikacja A – nakrętki

8.1.4. Podstawa i elementy osi Y

Jak już było wspomniane rysunki zatytułowane „analiza” nie są rysunkami wykonawczymi a raczej projektowymi. Warto je przestudiować a w razie rozbieżności z opisywanym przykładem zrobić dobie podobne.

04_01 oś Y analiza wymiarów podstawy

04_02 oś Y analiza wymiarów w poziomie

04_03 oś Y analiza wymiarów pionowych

Rysunek 04_04 przedstawia zasady budowy i częściowo wymiary podstawy maszyny. Przestrzeń za tylną belką wykorzystana jest na umiejscowienie silnika uruchamiającego oś Y. Następny rysunek pokazuje szczegółu budowy węzła podstawy. Warto zwrócić uwagę na śruby specjalne (ich budowa przedstawiona jest na rysunku 0701 poz. 2), które prócz wiązania elementów podstawy spełniają rolę stabilizującą maszynę na jej stoliku. Nieznaczne uniesienie belki przedniej i tylnej za pomocą podkładki aluminiowej (patrz rysunek 0702 poz.3) wymagane jest z powodu konieczności minięcia się płyty roboczej stołu z dolną krawędzią łącznika(patrz analiza wymiarów pionowych 04_03).

Otwory 16 mm w lewe belce podstawy to otwory na gniazda połączeniowe jednak swa z nich pokrywające się z takimi samymi otworami w lewej kolumnie bramy (rysunek 0504 służą do przeprowadzenia kabli i ich krawędzie powinny być szczególnie starannie zaokrąglone.

Dwa otwory gwintowane w płycie stołu Y służą do zamocowania dystansowej płyty stolarskiej do płyty a cztery pogłębione otwory do zamocowania zderzaków wyłączników krańcowych. Wykonane one są z sześciokątnego pręta mosiężnego 12 mm (rysunek 0702 poz.2). Zderzaki przykręcone są dwoma śrubami do spodu płyty a w nie wkręcone są śruby 6 mm z kontr nakrętkami.

Rysunek 0415 pokazuje sposób mocowania płyty roboczej do stołu Y. Detal pomocny do tego mocowania przedstawiony jest na rysunku 0701 poz.3 i uwidoczniony na fotografii 42.

8.1.5. Brama i elementy osi X

Rysunki 0501 – 0503 pozwalają na ustalenie położenia bramy wzdłuż osi Y i położenia stołu Z nad płytą roboczą. Przedstawione na rysunku 0508 otwory gwintowane w grubości płyty stołu służą do zamocowania zderzaków wyłączników krańcowych ruchu X.

8.1.6. Elementy osi Z

Rola płyty ze sklejki o grubości 10 mm przedstawiona na rysunku 0608 omówiona została w rozdziale 5.5 Opis konstrukcji a sama płyta uwidoczniona na fotografii 55.

8.1.7. Wykonanie drobnych części

07.01. wykonanie drobnych części 1

1. Element węzła podstawy
2. Śruba specjalne – element węzła podstawy
3. Element zamocowania stołu roboczego
4. Wypełnienie obudowy łożyska liniowego, w którym zamocowano nakrętki śruby napędowej

07.02. wykonanie drobnych części 2

1. Podstaw silników krokowych
2. Element zderzaka wyłączników krańcowych
3. Element węzła podstawy

07.03. wykonanie drobnych części 3

Pokrętło śrub napędowych

07.04. wykonanie otworów pod imbusy

8.1.8. Wykonanie drobnych części

08.drobne rozwiązania elektryczne

1. Wyprowadzenia elektryczne silnika FL57STH56-1006A i jego połączenia z gniazdami połączeniowymi ze sterownikiem
2. Układ kontrolny włączenia gniazda zasilającego
3. Układ alarmowy zatrzymania wentylatora

8.1.9. Elementy składowe czwartej osi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *